Sammen er vi stærkere – Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold fusionerer.

Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold – 2 klubber med en mangeårig historie – har i mange år været en del af Herrehåndboldligaen og Final4 turneringen. I stedet for at konkurrere på points på banen, og om sponsorer og tilskuere udenfor, forenes kræfterne nu, for, over en 3-årig periode, at tage kampen op mod rækkens absolutte top, med en klar fremtidig målsætning om fast at tilhøre top-5.

Fordelene ved fusionen ser vi som følgende:

Sportsligt:- Et klart højere sportsligt niveau opnås ved sammenlægning af trupperne i år 1.- Kampen om pladserne skærpes, med højere kvalitet til følge.- Udvidelse af den samlede trup er til en væsentlig lavere omkostning end ved 2 fulde trupper.- Styrkelse af den samlede medicinske stab.- Hele træner- og lederdelen kan udføres af 1 set-up.

Økonomisk:- Lavere totale omkostninger ved sportsligt set up- Mulighed for at fastholde talenter længere end i øjeblikket.- En samlet administration- Lavere totale omkostninger ved afvikling af VIP og kamp.o Særligt ÅRHUS HÅNDBOLD har haft uforholdsvis store omkostninger tidligere.- Mulighed for at fordoble salgsindsatsen fremadrettet.

Sponsorer:- Fordobling af netværket.- Mulighed for, som sponsor, at købe ind på et Østjysk hold med deraf følgende bredere målgrupper- Mulighed for nationale sponsorer at benytte den nye fusion- Større tilskuer opbakning. – Større regional og national nyheds eksponering

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.